@ocopjs

Giới thiệu về OcopJS

Bắt đầu với 10 phút

OcopJS là mã nguồn mở hướng đến cộng đồng lập trình viên Việt Nam. Cho phép tạo và quản lý nội dung nhanh. Xuất bản sản phẩm với tốc nhanh đi đôi với khả năng tuỳ biến cao.

GraphQL

Đầy đủ các chức năng để chỉnh sửa và hiển thị nội dung.

ExpressJS

Hoàn toàn tuỳ biến được dựa theo tài liệu gốc.

ReactJS

Phát triển thêm các chức năng trên trang quản trị.

MongoDB

Lưu trữ đúng với cấu hình để nâng cấp chuyên sâu.

1. Định nghĩa dữ liệu

@ocopjs cung cấp đủ các kiểu dữ liệu gốc và một số dạng tuỳ biến với mục đích dễ sử dụng như: colors, calendar,...

Từ thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn, cấu hình cho @ocopjs giúp bạn dễ dàng phát triển nhờ có sẵn API CRUD cơ bản và các hàm để viết sự kiện (hooks) cũng như kiểm soát truy cập (access control)

2. Nhập liệu nội dung

Giao diện quản trị mặc định của @ocopjs dựng đủ các trang nhập liệu cần thiết. Hơn nữa còn cung cấp các trang danh sách với khả năng lọc kết quả mạnh mẽ.

3. Phát triển giao diện

Sử dụng bộ API @ocopjs để phát triển giao diện cho riêng bạn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể phát triển một phiên bản API song song cho những trường hợp yêu cầu hiệu suất cao hoặc nghiệp vụ đặc biệt.

4. Xuất bản tự động

Bạn có thể áp dụng các phương án triển khai tự động bằng docker lên các môi trường chuyên dụng như Heroku, Vercel, Netlify, AWS, Azure, Google Cloud,... Ngoài ra, với chi phí thấp, @ocopjs cung cấp một số thư viện giúp bạn có thể tự triển khai trên các máy chủ của mình hoàn toàn tự động.

Dành cho doanh nghiệp?

Hỗ trợ triển khai và tùy biến theo yêu cầu cho doanh nghiệp của bạn.
Bắt đầu với 10 phút