Chợ Hoa Hồ Thị Kỷ

Không biết viết gì về con đường này. Dù rất nhiều hoa nhưng tôi chưa bao giờ thử mua hoa. Cũng chưa bao giờ hỏi thử sạp, nhưng có lẽ họ toàn bỏ sỉ.