Thằng lập trình viên.

Mã nguồn mở

OcopJS

Sinh giao diện và API tự động.

Chỉ cần định nghĩa kiểu dữ liệu bạn muốn lưu trữ. OcopJS sẽ sinh tự động các giao diện quản thêm, sửa, xoá và API tương ứng.

Làng gốm Thanh Hà - Hội An

GraphQL

Đầy đủ các chức năng để chỉnh sửa và hiển thị nội dung.

ExpressJS

Hoàn toàn tuỳ biến được dựa theo tài liệu gốc.

ReactJS

Phát triển thêm các chức năng trên trang quản trị.

MongoDB

Lưu trữ đúng với cấu hình để nâng cấp chuyên sâu.

Thằng lập trình viên.

OcopJS phù hợp với bạn